• .

Hizmetler

Prolima olarak, tüm projelerimizde, iş ortağı ve çözüm ortağı olduğumuz uluslararası danışmanlık  firmaları ve işbirliği yaptığımız diğer tüm firmalar ile bir aile gibi hareket etmekteyiz.

Hizmetlerimiz, proje tanımlama, fizibilite çalışmaları, ön ve nihai tasarımlar, teklif hazırlama ve değerlendirme, inşaat denetimi, devreye alma ve işletmeye kadar tüm proje döngüsünü kapsamaktadır.

Ayrıca jeoteknik ve hidrojeolojik araştırmalar, sosyo-ekonomik ve çevresel çalışmalar ve kamu hizmetleri için danışmanlık hizmetleri gibi ilgili alanlarda uzmanlık sağlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda projeniz için sağlam bir temel oluşturup, size önerilerde bulunuyoruz.

Üst düzey çalışmalar için öncelikle genel bir anket ile potansiyel yapı ve tesisler için talepleri ve temel koşulları tespit ediyoruz.

Hizmet yelpazemiz:

 • Master Planlar
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Entegre Altyapı Çözümleri
 • Çevre Çalışmaları
 • Sosyal Çalışmalar
 • Ekonomik Fizibilite ve Sosyal Çalışmalar
 • Tarife Çalışmaları

Yapı ve tesislerin yapım ve işletim sisteminin tüm planlamasını sağlıyoruz. Proje fikirlerinizden yola çıkarak bir taslak konsept hazırlıyor ve uygulama seçeneklerini inceliyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • Stoklar ve Temel İncelemeler
 • Tesis ve Proje Konsepti
 • Yerel Koşulların Analizi
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Ölçme
 • CBS- Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Veritabanları
 • Ön Planlama
 • Maliyet tahmini

Proje taslağı hazırlanırken, projenin ana içeriğini müşteri ile istişare ederek belirliyoruz. Onay planlaması hazırlıyor ve onay süreci boyunca müşterilerimize destek oluyoruz. Nihai planlama, sözleşmelerin lotlar halinde verilmesi veya bir genel yükleniciye verilmesi için ihale davetini içerir. İhale ve ihale sürecini destekliyor, belirlenen kalite standartları ve maliyetler doğrultusunda projenin zamanında tamamlanması için temel oluşturuyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet kapsamımız:

 • Ön Tasarım
 • Son Tasarım
 • Planlama ve İnşaat Sırasında Etüt
 • Maliyet Tahmini
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • İhalelerle İlgili Yardım
 • Teklif Değerlendirme ve Karşılaştırmalar
 • İhale Kararı ve Sözleşmenin İmzalanması Sırasında Destek
 • Sözleşmelerin Kurulmasında Yardım
 • Koordineli Tedarik Planlaması

Proje taslağı hazırlanırken, projenin ana içeriğini müşteri ile istişare ederek belirliyoruz. Onay planlaması hazırlıyor ve onay süreci boyunca müşterilerimize destek oluyoruz. Nihai planlama, sözleşmelerin lotlar halinde verilmesi veya bir genel yükleniciye verilmesi için ihale davetini içerir.

İnşaat danışmanlığı, projenizin zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilmesini sağlamak için önemli bir parçadır.

Her inşaat projesi, gecikmelere neden olabilecek, verimliliği azaltabilecek ve tüm operasyonunuz için sorumluluğu artırabilecek benzersiz bir dizi değişkene ve duruma tabidir.

Profesyonel bir inşaat danışmanlık şirketi, projenizin başından sonuna kadar başarılı olmasını sağlamak için güvenilir tavsiye ve yönlendirme sunacaktır.

İnşaat projenizin her seviyesinde sizinle ortak olacağız ve aşağıdakiler dahil alanlarda uzman gözetimi sağlayacağız:

 • Kritik Yol Yöntemi Çizelgeleme
 • İnşaat Hasar Danışmanlığı
 • İnşaat Yönetimi
 • İnşaat Tahmini
 • Risk Analizi
 • Kalite Güvencesi ve Güvenlik
 • Kazanılan Değer Analizi
 • İnşaat Planlaması
 • Zaman Etki Analizi

Prolima, projenizin her aşamasında çıkarlarınızı temsil etmek için ihtiyaç duyduğunuz inşaat yönetimi danışmanlık firmasıdır.

Belirlenen kalite standartlarını ve maliyetleri takip ederek projenin tamamlanmasının temelini oluşturuyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • Ön tasarım
 • Son tasarım
 • Planlama ve inşaat sırasında etüt
 • Maliyet tahmini
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • İhalelerle ilgili yardım
 • Teklif değerlendirme ve karşılaştırmalar
 • İhale ve sözleşmenin imzalanması sırasında destek
 • Sözleşmelerin kurulmasında yardım
 • Koordineli tedarik planlaması

Proje yönetimi esnasında, kalite güvencesinin yanı sıra program izleme, maliyet izleme ve inşaat işlerinin izlenmesi gibi inşaat denetimi ile ilgili tüm tipik görevleri de yerine getiriyoruz. Tesisiniz kurulduktan sonra devreye alma ve deneme işletimi sürecinde destek sağlıyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • İnşaat Denetimi
 • Teknik Uygulamanın Denetimi ve Kalite Güvencesi
 • Tasarım İncelemeleri
 • Fabrika Onay Prosedürleri ve Onay Testi Sırasında Destek
 • Devreye Alma Koordinasyonu
 • Devreye Alma Süresi ve Deneme Operasyonunun Denetimi
 • Tesis Performansının Doğrulanması
 • İnşaat ve Proje Dokümantasyonu

Proje teklifi hazırlama safhasından ve proje sonlanmasına kadar geçen sürecin web tabanlı takibi için geliştirilmiştir.

Bu süreçte proje ile ilgili  evrakların, gelir ve gider durumlarının takip edilmesi, izlenmesi ve saha personeli ile koordinasyon sağlanması için geliştirilen yönetim bilgi sistemi uygulamasıdır.

Prolimatracking.com