• .

Hizmetler

Prolima olarak, tüm projelerimizde, iş ortağı ve çözüm ortağı olduğumuz uluslararası danışmanlık  firmaları ve işbirliği yaptığımız diğer tüm firmalar ile bir aile gibi hareket etmekteyiz.

Hizmetlerimiz, proje tanımlama, fizibilite çalışmaları, ön ve nihai tasarımlar, teklif hazırlama ve değerlendirme, inşaat denetimi, devreye alma ve işletmeye kadar tüm proje döngüsünü kapsamaktadır.

Ayrıca jeoteknik ve hidrojeolojik araştırmalar, sosyo-ekonomik ve çevresel çalışmalar ve kamu hizmetleri için danışmanlık hizmetleri gibi ilgili alanlarda uzmanlık sağlıyoruz.

Prolima olarak, tüm projelerimizde, iş ortağı ve çözüm ortağı olduğumuz uluslararası danışmanlık  firmaları ve işbirliği yaptığımız diğer tüm firmalar ile bir aile gibi hareket etmekteyiz.

Hizmetlerimiz, proje tanımlama, fizibilite çalışmaları, ön ve nihai tasarımlar, teklif hazırlama ve değerlendirme, inşaat denetimi, devreye alma ve işletmeye kadar tüm proje döngüsünü kapsamaktadır.

Ayrıca jeoteknik ve hidrojeolojik araştırmalar, sosyo-ekonomik ve çevresel çalışmalar ve kamu hizmetleri için danışmanlık hizmetleri gibi ilgili alanlarda uzmanlık sağlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz iş kollarında projeniz için güvenilir temeller oluşturuyor ve önerilerde bulunuyoruz.

Üst düzey çalışmalar için öncelikle genel bir ankette potansiyel yapı ve tesisler için talep ve temel koşulları tespit ediyoruz.

Hizmet yelpazemiz:

 • Master Plan Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Entegre Altyapı Çözümleri
 • Çevre Etütleri
 • Sosyal Çalışmalar
 • Ekonomik Fizibilite ve Kredibilite Analizleri
 • Su Tarife Çalışmaları

Yapıların ve tesislerin yapım ve işletim sisteminin tüm planlamasını sağlıyoruz. Proje fikirlerinizden yola çıkarak bir taslak konsept hazırlıyor ve uygulama seçeneklerini inceliyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • Envanter Çıkarmak ve Temel İncelemelerin Yapılması
 • Tasarımın Belirlenmesi
 • Yerel Koşulların Analizi
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Etüt Çalışmaları
 • Harita Çalışmaları,
 • Tasarım
 • Keşif ve Metraj Çalışmaları

Proje taslağı hazırlanırken, projenin ana içeriğini müşteri ile istişare ederek belirliyoruz. Onay süreçlerini takip ediyoruz. Lotlar halinde yapılacak ihaleler veya işin bir genel yükleniciye verilmesi için ihale dokümanlarını hazırlıyoruz. İhale sürecinde danışmanlık yaparak işin belirlenen kalite standartlarına ve maliyetlere uygun olarak zamanında tamamlanması için destek veriyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet kapsamımız:

 • Ön Tasarım
 • Son Tasarım
 • Planlama ve İnşaat Sırasında Etüt
 • Maliyet Tahmini
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • İhaleler için Danışmanlık
 • Teklif Değerlendirme ve Karşılaştırmalar
 • İhale Kararı ve Sözleşmenin İmzalanması Sırasında Destek
 • Sözleşme Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tedarik Planlaması

Proje taslağı hazırlanırken, projenin ana içeriğini müşteri ile istişare ederek belirliyoruz. Onay planlaması hazırlıyor ve onay süreci boyunca müşterilerimize destek oluyoruz. Nihai planlama, sözleşmelerin lotlar halinde verilmesi veya bir genel yükleniciye verilmesi için ihale davetini içerir.

İnşaat danışmanlığı, projenizin zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilmesini sağlamak için önemli bir parçadır.

Her inşaat projesi, gecikmelere neden olabilecek, verimliliği azaltabilecek ve tüm operasyonunuz için sorumluluğu artırabilecek benzersiz bir dizi değişkene ve duruma tabidir.

Profesyonel bir inşaat danışmanlık şirketi, projenizin başından sonuna kadar başarılı olmasını sağlamak için güvenilir tavsiye ve yönlendirme sunacaktır.

İnşaat projenizin her seviyesinde sizinle ortak olacağız ve aşağıdakiler dahil alanlarda uzman gözetimi sağlayacağız:

 • Kritik Yol Yöntemi Çizelgeleme
 • İnşaat Hasar Danışmanlığı
 • İnşaat yönetimi
 • İnşaat Tahmini
 • Risk analizi
 • Kalite Güvencesi ve Güvenlik
 • Kazanılan Değer Analizi
 • İnşaat Planlaması
 • Zaman Etki Analizi

Prolima, projenizin her aşamasında çıkarlarınızı temsil etmek için ihtiyaç duyduğunuz inşaat yönetimi danışmanlık firmasıdır.

Belirlenen kalite standartlarını ve maliyetleri takip ederek projenin tamamlanmasının temelini oluşturuyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • Ön tasarım
 • Son tasarım
 • Planlama ve inşaat sırasında etüt
 • Maliyet tahmini
 • İhale dokümanlarının hazırlanması
 • İhalelerle ilgili yardım
 • Teklif değerlendirme ve karşılaştırmalar
 • İhale ve sözleşmenin imzalanması sırasında destek
 • Sözleşmelerin kurulmasında yardım
 • Koordineli tedarik planlaması

Proje yönetimi ile birlikte, projeniz yürütülürken kalite güvence sistemi ile birlikte iş programı izleme, maliyet izleme ve inşaat işlerinin kontrollüğü gibi inşaat denetimi ile ilgili tüm görevleri de gerçekleştiriyoruz. Tesisiniz kurulduktan sonra devreye alma ve deneme işletimi sırasında destek sağlıyoruz.

Bu proje aşamasında hizmet yelpazemiz:

 • İnşaat Kontrollüğü
 • Teknik Uygulamanın Denetimi ve Kalite Güvencesi
 • Tasarım İncelemeleri
 • Fabrika Onayları ve Testler Sırasında Destek
 • Devreye Alma
 • Devreye Alma ve Deneme İşletme Sırasında Denetim
 • Kabul İşlemlerinde Danışmanlık
 • İnşaat ve Proje Dokümantasyonu