• .

PROJELER

Müşteri : İLBANK A.Ş.
Dönem : 2022

Hizmetin Kapsamı: Yerel İdarelerde Enerji Verimliliği Kılavuzu Hazırlanması 

Müşteri: Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Dönem: 2022

Hizmetin Kapsamı: Ortahisar (TRABZON) İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi Bu görevin özel amacı, atıksu arıtma tesisi ile ilgili opsiyon analizi yapılması, teknik, ekonomik ve finansal analizlerin yapılması ve Ön Fizibilite raporunun hazırlanmasıdır.

Özge Proje Ltd. Şti. ile iş ortaklığı olarak;
Müşteri: ALDAŞ A.Ş.
Dönem: 2022

Hizmetin Kapsamı: Döşemealtı-Kepez-Aksu İlçeleri Kanalizasyon Şebeke Projesi

Müşteri : Konya Büyükşehir Belediyesi
Dönem : 2022-2023

Hizmetin Kapsamı: Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Kapsamında Toplu Taşıma Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Fizibilite Çalışmasının Hazırlanması – Toplu Taşıma Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi Danışmanlık Hizmetleri.

Genel amaç, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı fonları altında finanse edilen proje için fizibilite çalışmalarını yapmaktır.

Alter Ltd. Şti. ile imzalanan alt yüklenici sözleşmesi ile,
Müşteri : Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü
Dönem : 2021-2025
Yer : Adana

Hizmetin Kapsamı : Adana Kozan İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı, Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kozan İçmesuyu Şebekesi ve Pınargözü İletim Hattı Projeleri Danışmanlık ve İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri

Genel amaç, aşağıda belirtilen alt projeler için detaylı tasarım incelemesi, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale sürecinde Teknik Yardım sağlanması ve inşaat ve rehabilitasyon işlerinin denetlenmesidir:

• İmamoğlu Yedigöze İçmesuyu İsale Hattı
• Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesisi
• Kozan İçmesuyu Şebekesi ve Pınargözü İletim Hattıttı

Müşteri : Konya Büyükşehir Belediyesi
Dönem : 2021-2022

Hizmetin Kapsamı :Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı fonları kapsamında Teknik Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri.

Genel amaç, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı fonları altında finanse edilen ve aşağıda listelenen alt projeler için genel fizibilite çalışmalarını yapmaktır.

Ayrıca Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında Çevre Yönetim Çalışmaları ve Çevre İzleme Listeleri hazırlanmaktadır.

• Aslim Caddesi Alt Geçit Projesi
• Fırat Caddesi Alt Geçit Projesi
• Adana Çevre Yolu- Kanal Caddesi Alt Geçit Projesi
• Sedirler Caddesi Alt Geçit Projesi

Sedes Mühendislik Ltd. Şti. ile iş ortaklığı olarak;
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2021- 2022

Hizmetin Kapsamı : Sürdürülebilir Şehirler Projesi II- Ek Finansman (SCP-II AF) – Grup-5 Kapsamında Teknik Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri

Genel amaç, Sürdürülebilir Şehirler Projesi II-Ek Finansman kapsamında finanse edilen alt projeler için fizibilite çalışmaları yapmaktır.

Bu görevin özel amacı, Danışmanın Ekonomik ve Mali Analizli bir Teknik Fizibilite Çalışması hazırlaması yoluyla aşağıda listelenen alt projelerin gelişimini değerlendirmektir.

• Merzifon (Amasya) Terfi Hattı, İsale Hattı, İçmesuyu Şebekesi, Depolar ve Otomasyon Sistemi Projesi
• Rize İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Projesi
• Çarşamba (Samsun) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi
• Sinop İçmesuyu Şebeke Projesi
• Sinop Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projesi
• Türkeli (Sinop) İçmesuyu Şebeke Projesi
• Niksar (Tokat) İçmesuyu Şebekesi & Çamiçi Yaylası İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Kemerhisar (Niğde) İçmesuyu Projesi
• Yerköy (Yozgat) 2. Kademe Kanalizasyon ve İletim Hattı Projesi

Müşteri : Urfa Büyükşehir Belediyesi
Dönem : 2021-2022

Hizmetin Kapsamı : Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Kapsamında Toplu Taşıma Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Fizibilite Çalışmasının Hazırlanması- Toplu Taşıma Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi Danışmanlık Hizmetleri.

Genel amaç, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı fonları altında finanse edilen proje için fizibilite çalışmalarını yapmaktır.

Müşteri : Urfa Büyükşehir Belediyesi
Dönem : 2021-2022

Hizmetin Kapsamı : Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Kapsamında İtfaiye Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi Teknik Fizibilite Çalışmasının Hazırlanması- İtfaiye Kapasite Geliştirme Teknik Fizibilite Çalışmasının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri.

Genel amaç, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı fonları altında finanse edilen proje için fizibilite çalışmalarını yapmaktır.

Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2020-2021

Hizmetin Kapsamı: İLBANK’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını ölçmek için Başlangıç raporunun hazırlanmasına yönelik Danışmanlık Hizmetleri.

Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2019-2020

Hizmetin Kapsamı: Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Aracı Kapsamında Kredibilite Analizi Hazırlama Danışmanlık Hizmetleri.

Genel amaç, AB Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı kapsamında finanse edilen alt projeleri uygulayan aşağıda listelenen yararlanıcıların genel güvenilirliğini belirlemek için ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktır.

• Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
• Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
• Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
• Osmaniye Belediyesi

Sedes Mühendislik Ltd. Şti. ile imzalanan alt yüklenici sözleşmesi ile;
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2018-2019

Hizmetin Kapsamı: Elbistan (Kahramanmaraş) İçmesuyu Şebeke Projesi Teknik Fizibilite Raporu Danışmanlık Hizmetleri

Genel amaç, Türkiye’deki AB Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen projeler için fizibilite çalışmaları yapmaktır.

Bu görevin özel amacı, Danışmanın Ekonomik ve Mali Analizli bir Teknik Fizibilite Çalışması hazırlaması yoluyla projenin gelişimini  eğerlendirmektir.

Ayrıca Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında Çevre Yönetim Çalışmaları ve Çevre İzleme Listeleri hazırlanmıştır.

Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2018-2019

Hizmetin Kapsamı: Elbistan (Kahramanmaraş) İçmesuyu İsale Hattı Projesi Teknik Fizibilite Raporu Danışmanlık Hizmetleri

Genel amaç, Türkiye’deki AB Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen projeler için fizibilite çalışmaları yapmaktır.

Bu görevin özel amacı, Danışmanın Ekonomik ve Mali Analizli bir Teknik Fizibilite Çalışması hazırlaması yoluyla projenin gelişimini  değerlendirmektir.

Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2018-2019

Hizmetin Kapsamı: Kayseri 2. Etap Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Teknik Fizibilite Raporu Danışmanlık Hizmetleri

Genel amaç, Türkiye’deki AB Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen projeler için fizibilite çalışmaları yapmaktır.

Bu görevin özel amacı, Danışmanın Ekonomik ve Mali Analizli bir Teknik Fizibilite Çalışması hazırlaması yoluyla projenin gelişimini değerlendirmektir.

Eptisa Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Dönem : 2021-2024
Yer : Rize

Hizmetin Kapsamı : Rize Kanalizasyon Projesi ile ilgili inşaat denetim hizmeti.

Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 1998-2007
Yer : Amasya, Ordu, Samsun ve Sinop İlleri

Hizmetin Kapsamı : Aşağıda listelenen alt projelerin inşaat kontrollüğü, devreye alınması hizmeti:

• Çaydibi (Amasya) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Destek (Amasya) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Taşova (Amasya) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• İkizpınar (Samsun) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Aybastı (Ordu) İçmesuyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Korgan (Ordu) İçmesuyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi Project
• Ordu İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi
• Gülyalı (Ordu) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• İkizce (Ordu) İçmesuyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Ilıca-Yalıköy (Ordu) İçmesuyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Ordu İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Gümüşhacıköy (Amasya) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Suluova (Amasya) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Merzifon (Amasya) Kanalizasyon Şebeke Projesi
• Havza (Samsun) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Şenbolluk (Ordu) İçmesuyu Arıtma Tesisi, İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Erfelek (Sinop) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Ayancık (Sinop) İçmesuyu İsale Hattı ve İçmesuyu Şebeke Projesi
• Alaçam (Samsun) Kanalizasyon Şebeke Projesi
• Ondokuzmayıs (Samsun) Kanalizasyon Şebeke Projesi
• Samsun Kanalizasyon Projesi

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2021-2023
Yer : Kırıkkale

Hizmetin Kapsamı : Çerikli (Kırıkkale) İçmesuyu Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri 

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2018-2020
Yer : Çorum / TURKEY

Hizmetin Kapsamı: Mecitözü (Çorum) İçmesuyu Şebeke Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Çorum İl Özel İdaresi
Dönem : 2018-2020
Yer : Çorum / TURKEY

Hizmetin Kapsamı: Şendere Göleti İçmesuyu Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Proje, Şendere Göleti’nden alınan su ile 54 köye içme suyu iletim hatlarının ve köylerin içmesuyu depolarının inşaatını kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz;
– 54 köyün su arıtma tesisi, iletim hatları ve su depolarının inşaat yönetimi,
– içmesuyu arıtma tesisinin devreye alınması.

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Dönem : 2017-2019
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Ayvacık (Samsun) Ardıç, Başalan, Çarşıköy, Gültepe, Güzelyurt and Uğurlu Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Yapısu A.Ş. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2017-2018
Yer : Amasya

Hizmetin Kapsamı: Amasya Yağmursuyu Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Lima Grup Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Ondokuzmayıs Üniversitesi
Dönem : 2017-2018
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Ondokuzmayıs Üniversitesi Kanalizasyon Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Hizmetimiz Ondokuzmayıs Üniversitesi ana yerleşkesinin kanalizasyon sisteminin inşaat yönetimini içermektedir.

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : DSİ Genel Müdürlüğü
Dönem : 2016-2017
Yer : Amasya

Hizmetin Kapsamı: Kağnı Deresi Taşkın Kontrol Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Lima Grup Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Dönem : 2015-2016
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Alaçam (Samsun) Tefekli-Taşkelik-Sancar-Yenice-Zeytin-Karlı-Sarılık Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Lima Grup Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Dönem : 2015-2016
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Yakakent (Samsun) İçmesuyu Şebeke Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Yapısu JSC ile imzalanan sözleşme ile
Müşteri : ILBANK
Dönem: 2015-2016
Yer: Sinop

Hizmetin Kapsamı: Türkeli (Sinop) Kanalizasyon Projesi İnşaat Yönetim Hizmetleri

Lima Grup Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Dönem : 2014-2015
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Ondokuzmayıs Üniversitesi İçmesuyu İletim Hattı Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Ecetaş A.Ş. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Dönem : 2013-2015
Yer : Amasya

Hizmetin Kapsamı: Amasya İçmesuyu, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Bileşeni için Katılım Öncesi Yardım Aracından (IPA) Topluluk yardımı için çok yıllı operasyonel program “Çevre”.

FIDIC Kırmızı Kitap’a göre hayata geçirilen bu sözleşme, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesinin genişletilmesi ve yeni atık su bağlantılarının müşterilere sağlanması ile ana başlangıç kanalizasyonunun değiştirilmesi ve rehabilitasyonunu kapsamaktadır.

Hizmetimiz;
– İnşaat yönetimi,
– Arıtma tesisinin devreye alınması,
– 3 ay boyunca arıtma tesisinin deneme işletmesi.

Ecetaş A.Ş. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : DSİ Genel Müdürlüğü
Dönem : 2013-2014
Yer : Antalya

Hizmetin Kapsamı: Karacaören II Barajı İsale Hattı Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Yapısu-Lima Grup İş Ortaklığı ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2012-2013
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Hüseyinmescit (Samsun) Kanalizasyon Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Cem-Sel Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Elbistan Belediyesi
Dönem : 2009-2011
Yer : Kahramanmaraş

Hizmetin Kapsamı: Elbistan İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyonu, Depolar ve Terfi Merkezleri Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Genel amaç, Belediye Hizmetleri Programı-Dünya Bankası kapsamında finanse edilen projenin inşaat işleri yönetim çalışmalarını yürütmektir.

Cem-Sel Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : DSİ Genel Müdürlüğü
Dönem : 2008-2010
Yer : Adıyaman

Hizmetin Kapsamı: Adıyaman İçmesuyu İsale Hattı Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Cem-Sel Ltd. Şti. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : İLBANK AŞ
Dönem : 2007-2008
Yer : Erzincan

Hizmetin Kapsamı : İliç (Erzincan) İçmesuyu Projesi İnşaat Yönetimi Hizmetleri

Artes A.Ş. ile imzalanan Sözleşme ile,
Müşteri : Blue Stream Pipeline B.V.
Dönem : 2000-2002
Yer : Çarşamba

Hizmetin Kapsamı : Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Deniz-Kara Bağlantısı İnşaatının Yönetim Hizmetleri

Mavi Akım, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz taşıyan büyük bir Karadeniz doğalgaz boru hattıdır. Boru hattı, Rus Gazprom ve İtalyan Eni’nin Hollanda merkezli ortak girişimi Blue Stream Pipeline B.V. tarafından inşa edildi. Blue Stream Pipeline B.V., Beregovaya kompresör istasyonu da dahil olmak üzere boru hattının denizaltı bölümünün sahibidir; Gazprom, boru hattının Rus kara bölümünün sahibi ve işletmecisidir ve Türkiye kara kesimi, Türk enerji şirketi BOTAŞ’a aittir ve işletilmektedir. Gazprom’a göre boru hattı, Rusya’nın Türkiye’ye gaz dağıtım yollarını çeşitlendirmek ve üçüncü ülkelerden kaçınmak amacıyla inşa edildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Mavi Akım Kara Bağlantı İşleri Artes İnşaat A.Ş. tarafından yapılmıştır. Prolima, projenin inşaat yönetimi için Artes İnşaat A.Ş.’ye hizmet vermiştir.

Müşteri : Lima Grup İnşaat Ltd. Şti.
Dönem : 2019-2021
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Konut Projesi Tasarım ve Yapım Hizmetleri

Projeyi tamamlamak için gereken tüm tasarım ve inşaat işleri için hizmetler.

Müşteri : ELA-EGE İnşaat Ltd. Şti.
Dönem : 2014-2015
Yer : Samsun

Hizmetin Kapsamı: Konut Projesi Tasarım ve Yapım Hizmetleri

Projeyi tamamlamak için gereken tüm tasarım ve inşaat işleri için hizmetler.

Müşteri : Bafra Belediyesi
Dönem : 2010-2011
Yer : Bafra

Hizmetin Kapsamı: Su İletim Hattı Köprü Geçiş Projesi Tasarım ve Yapım Hizmetleri

Projeyi tamamlamak için gereken tüm tasarım ve inşaat işleri için hizmetler.